Pimpinan Jurusan Pendidikan Kepelatihan

Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan FIK UNY            : Dr. Endang Rini Sukamti, M.S.

Sekretaris Jurusan Pendidikan Kepelatihan FIK UNY     : Dr. Fauzi, M.Si.