Pimpinan Jurusan Pendidikan Kepelatihan

Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan FIK UNY            : Fajar Sriwahyuniati, M.Or

Sekretaris Jurusan Pendidikan Kepelatihan FIK UNY    : Drs. Subagyo Irianto, M.Pd.