Pimpinan Jurusan Pendidikan Kepelatihan

Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan FIK UNY            : Ch. Fajar Sriwahyuniati, M.Or.

Sekretaris Jurusan Pendidikan Kepelatihan FIK UNY     : Drs. Subagyo Irianto, M.Pd.